Lær Om Gjeldskonsolidering

Gjeld kan forringe enhver person. Å takle gjelden din kan være både frustrerende og overveldende hvis du ikke har de nødvendige verktøyene. Heldigvis er oversikt over gjeld et alternativ, og stykket som følger hjelper til med å forklare det. Les mer om refinansiering her!

Forstå forskjellen mellom gjeldsforhandling og et refinansiere boliglån. Mange selskaper vil gjette et boliglån (der du setter huset på gjeldsgrensen) som sant hjelp til gjeld. Det er ikke alltid det klokeste å gjøre, spesielt hvis du har en familie involvert. Kjenn forskjellene og risikoen før du tar den avgjørelsen.

Før du går med et bestemt gjeldsrådgivningsfirma, må du sjekke listen over inkasso og andre dokumenter hos Better Business Bureau. Det er mange sketchy «muligheter» i lån med betalingsanmerkning. Det er lett å gå feil vei hvis du ikke er forsiktig. BBB og dens rapporter kan hjelpe deg med å luke ut det dårlige fra det gode.

Vokt dere for svindlere. Gjeldskonsolidering er moden med svindel! Du må være forsiktig før du tar noen avgjørelser. Ikke signer på bunnlinjen før du ser på firmaet du vurderer og alternativene de legger ut for deg. Les også selskapets personvernregler. Du kan bli overrasket over hva denne typen svindelfirmaer har lov til å gjøre med informasjonen din.

Betal først de minste lånene dine. Konsentrer deg deretter om store mengder. Ved å bruke denne teknikken kan du raskt få noen små regninger betalt. Deretter kan du bruke pengene du hadde betalt til de små regningene for å betale større lån. Denne teknikken fungerer bra når du blir sadd av mange små kredittkortsaldoer.

Det er viktig at du gjør litt matte før du bestemmer deg for om gjeldskonsolidering er noe for deg. Du må forstå om den totale renten du betaler nå er høyere eller lavere enn det du får tilbud om på konsolideringslånet. Finn ut hva all gjelden din er, beregne prosentandelen av den totale gjelden hver utgjør, og multipliser deretter renten med den prosentandelen. Deretter legger du sammen alle tallene og ser om det er mindre enn det du får tilbud om.

Vurder å kontakte en forbrukerkredittrådgiver før du signerer den stiplede linjen på et gjeldskonsolideringslån. Mange når for raskt på lånet og klarer ikke å tenke gjennom det. En god kredittrådgiver vil vise deg hvordan du kom inn i gjelden og de beste måtene å håndtere den på, kanskje ikke med et gjeldskonsolideringslån.

Ikke glem et enkelt selskap eller en person når du oppretter en liste over kreditorer. Inkluder bilbetalinger, pantelån, medisinske regninger, forfalte biblioteksbøker, studielån, bruksregninger, telefonregninger, kabelregninger, internettkostnader, abonnement på magasiner og alt annet du måtte skylde. Husk å lage en omfattende liste slik at du enkelt kan finne ut hva ditt neste trinn skal være.

Gjeldslette kommer fra gjeldskonsolidering. Læring om gjeldskonsolidering er det første trinnet i å komme ut av gjeld. Det er rikelig med nyttig informasjon her, så prøv forslagene som er presentert ovenfor.